Nielegalna opłata za przedszkole?

Tematy, które straciły swoją ważność lub po prostu nie nadają się do ogólnych.
supervisor
Początkujący
Posty: 33
Rejestracja: 7 kwie 2008, o 07:22

Nielegalna opłata za przedszkole?

Post autor: supervisor » 21 kwie 2009, o 06:25

Witam wszystkich użytkowników forum.

Chciałbym poddać publicznej dyskusji fakt poboru opłat za publiczne przedszkola.
Temat ten zapewne powinien szczególnie zainteresować rodziców, których pociechy
uczęszczają do publicznych przedszkoli.
Wiemy, że jest to znaczne obciążenie budżetów domowych.
W moim przypadku do przedszkola Nr 2 chodzi dwójka dzieci i po podsumowaniu wszystkich opłat obligatoryjnych oraz tzw. dodatkowych miesięcznie zamyka się to kwotą ponad 550,00 zł.

Poniżej przytaczam odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7563 w sprawie opłaty stałej za korzystanie z przedszkoli.

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów (SPS-023-7563/09) w sprawie tzw. opłaty stałej za korzystanie z przedszkoli, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) przedszkolem publicznym jest przedszkole, które prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie, § 10 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy (art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty) z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 pkt 1, co oznacza, że z powyższej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym wyłączone jest nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, która jest realizowana w wymiarze minimum 5 godzin dziennie. Nauczanie i wychowanie obejmujące realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Rada gminy nie może ustalać opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, jeżeli realizuje ono jedynie podstawę programową, gdyż mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.

Kompetencją rady jest jedynie ustalenie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, wykraczające poza podstawę programową. Wówczas należy szczegółowo wykazać, za jakiego rodzaju świadczenie opłata jest żądana, co się na opłacane świadczenie składa. Od rodziców można więc pobierać opłaty np. za czas pobytu powyżej 5 godzin dziennie, za wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe, które nie są objęte podstawą programową.

Powyższe stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdza wyrok z dnia 30 maja 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (IV SA/Wr 122/07), w którym stwierdza się, że:

˝1. Rada gminy nie może ustalać w uchwale opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, jeżeli realizuje ono jedynie podstawy programowe, gdyż mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne. Jednak w sytuacji, gdy minimum programowe wychowania przedszkolnego zostaje przekroczone, za świadczenia to minimum przekraczające ustala się opłatę. Niemniej jednak wówczas należy szczegółowo wykazać, za jakiego rodzaju świadczenie opłata jest żądana, co się na opłacane świadczenie składa.

2. Brak wykazania przez organ uchwałodawczy, że przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie ponad wymagane minimum programowe, czego konsekwencją jest ustalona w zaskarżonej uchwale opłata, jest istotnym naruszeniem prawa˝.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Krystyna Szumilas

Warszawa, dnia 6 lutego 2009 r.


Może warto zainteresować się bardziej tematem i poprosić o wyjaśnienie i uzasadnienie poboru opłat zarówno dyrekcję świebodzickich przedszkoli, jak i urzędników z Urzędu Miasta.

Proszę również o rozpropagowanie powyższego tematu.

Zapraszam do dyskusji.

Lukas
Początkujący
Posty: 35
Rejestracja: 11 wrz 2008, o 16:56

Re: Nielegalna opłata za przedszkole?

Post autor: Lukas » 21 kwie 2009, o 10:07

A czy to nie Pan kilka miesięcy temu poruszał podobny problem? Wtedy tylko chodziło o dni wolne, ale nie świąteczne, które według Pana powinny być normalnymi dniami pracy placówek. Widać, że kolejny raz stara się Pan zaatakować przedszkole Nr 2, szkoda tylko, że robi to Pan w taki sposób. Mówi Pan o kosztach, proszę mi wskazać, w którym mieście w Polsce przedszkole jest zupełnie darmowe? Poza tym trzeba wiedzieć, że opłaty w takich placówkach nie trafiają do kieszeni nauczycieli, bo szkolnictwo, i tu się z Panem zgadzam, jest bezpłatne- dlatego właśnie to państwo gwarantuje płace pedagogom, a nie rodzice opłacający przedszkola. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu to opłaty za posiłki, energię elektryczną, gazową, wodę itp. Nie płaci więc Pan za naukę swoich dzieci, ale za to, by mogły zjeść posiłki itd. Stąd też zarzuty te są bezpodstawne i nie warto próbować wszczynać jakiegokolwiek buntu wśród rodziców, bo po pierwsze nikt za Panem nie stanie, a pod drugie- lista dzieci oczekujących na pobyt w przedszkolu jest długa, bo w naszym mieście na obecny czas takich placówek jest zbyt mało. Jeżeli chce Pan zaoszczędzić na dobru dziecka, jego integracji z rówieśnikami np. podczas posiłków, to proszę je zapisać do typowej "zerówki" np. w Szkole Nr 6, tam kosztów za posiłki się nie ponosi, bo ich nie ma. Dzień pracy również wygląda zupełnie inaczej, na pewno kończy się koło godziny 13.00 a nie 16.00.
Pozdrawiam

supervisor
Początkujący
Posty: 33
Rejestracja: 7 kwie 2008, o 07:22

Re: Nielegalna opłata za przedszkole?

Post autor: supervisor » 21 kwie 2009, o 12:10

Odpowiadając na zarzuty Lukasa odpowiem jedynie, że:
Ad.1. Nie ja poruszałem jak widać drażniący dla Pana temat dni wolnych, czy świątecznych w pracy placówek.
Ad.2. Nie ja atakuję jak Pan się wyraził po raz kolejny przedkszkole.
Ad.3. Po raz pierwszy w tym temacie wypowiadam się na przedmiotowy temat.
Ad.4. Przytoczyłem jedynie odpowiedź urzędnika w MEN.
Ad. 5. A teraz najważniejsze. Dlaczego to co zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, powinno być bezpłatne, jest płatne???
Ja nie twierdzę, że opłata partycypacyjna jest nielegalnie pobierana.
Proszę wczytać się w cytowaną przeze mnie odpowieź MEN. Opłata taka musi być szczegółowo określona, jako "nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej". Jeżeli tak jest to ok.
A uzasadnienie, że jest to opłata za przygotowywanie posiłków, w kontekście odpowiedzi MEN jakoś mnie nie przekonuje.
Odnośnie buntu, jak ktoś nie chce to nie musi się zajmować tą sprawą.
Są to decyzje indywidualne.
Wiem tylko a można to sprawdzić na ogólnopolskich forach dyskusyjnych, że np. we Wrocławiu sprawa nabrała rozgłosu.
Osoby, które złożyły wnioski o zwrot kwot jak się okazało nienależnie pobranych, otrzymały zwroty i nikt nie oszczędza w tym momencie na dobru dziecka.
Ponadto nigdzie nie jest napisane, że sprawa dotyczy tylko dzieci "zerówkowych".

Zainteresowanych tematem informuję, że w kolejnych postach postaram się o umieszczenie wzoru wniosku, na podstawie którego można będzie się zwrócić o zwrot.

Lukas
Początkujący
Posty: 35
Rejestracja: 11 wrz 2008, o 16:56

Re: Nielegalna opłata za przedszkole?

Post autor: Lukas » 21 kwie 2009, o 14:04

Ja wcale nie odnosiłem się tylko do dzieci z "zerówki", ale do wszystkich dzieci wieku przedszkolnego. Jak już wspominałem, jeśli chce Pan zaoszczędzić, to niech Pan odda swoje dziecko do "zerówki" na Cierniach, a jeśli jest za małe, to rodzinie( babciom, dziadkom) - wtedy Pan zaoszczędzi te 550 zł, bo zapewne jak Pan pamięta- obowiązek przedszkolny jest dopiero od "zerówki". I to nie ja Pana atakuje, ale to Pan atakuje tą placówkę, choćby tematem jaki Pan nadał temu wątkowi. Nie wiem o co Panu chodzi, chce Pan podważyć to, że pieniądze wpłacane przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu nie są przeznaczane w całości na te rzeczy, które Panu wymieniłem? Co, nauczyciele je sobie biorą? Niech Pan nie żartuje, ale jeśli ma Pan jakieś dowody, to proszę, są przecież odpowiednie organa, które taką sprawę mogą rozwikłać (chociaż nie będą miały czego rozwiązywać, bo sprawa jest bezpodstawna). W Świebodzicach są 3 przedszkola, dwa publiczne i jedno prywatne- proszę sprawdzić jakie są tam koszta. Na pewno żadna złotówka nie jest przeznaczana na błahy cel, bo najważniejszy jest szczęśliwy pobyt dziecka w przedszkolu. Na tym się nie oszczędza!

PS NAUKA W PRZEDSZKOLACH JEST BEZPŁATNA! OPŁATY DOTYCZĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE UTRZYMANIA PRZEDSZKOLA, WYDAWANIA POSIŁKÓW ITP. PAŃSTWO GWARANTUJE DARMOWĄ NAUKĘ WYPŁACAJĄC PENSJĘ NAUCZYCIELOM, ALE NIE DOTUJE KOSZTÓW KONSUMPCYJNYCH, CHOĆ MIASTO I DO TEGO DOKŁADA CZĘŚĆ PIENIĄŻKÓW. PROSZĘ SOBIE WYOBRAZIĆ, ŻE PODWYŻKI ENERGI, GAZU NIE DOTYCZĄ TYLKO PRYWATNYCH MIESZKAŃCÓW, ALE I PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ.

supervisor
Początkujący
Posty: 33
Rejestracja: 7 kwie 2008, o 07:22

Re: Nielegalna opłata za przedszkole?

Post autor: supervisor » 22 kwie 2009, o 08:00

Niestety szkoda, że żadnych merytorycznych uwag pan nie wnosi do dyskusji. Jakoś strasznie osobiście pan to do siebie bierze.
Tylko ciągle pan pisze o jakiś domniemanych nadużyciach. Szkoda, że nie odnosi się pan do meritum sprawy.
Pisze pan, że właściwe organa mogą sprawę rozwikłać, ale tego nie zrobią bo sprawa jest bezpodstawna. A co z prawomocnymi wyrokami WSA i TK. Zasada jest taka, że z pracomocnych wyroków sądów się nie podważa.
Jeżeli oprócz śmiesznych tekstów o pobieraniu pieniędzy przez nauczycieli (w co absolutnie nie wierzę), ma pan ochotę i czas, to proszę zapoznać się z prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu, link: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6FD8CE0AA9

Jeżeli w dalszym ciągu ma pan ochotę na wymianę poglądów w sprawie, to podyskutujmy rzeczowo i konkretnie. Proszę odpowiedzieć mi na pytania. Czy wie pan:
1. Kto finansuje publiczne przedszkola?
2. Jak ustala się stałą opłatę, co bierze się pod uwagę przy jej ustalaniu?
3. W jakiej formie ustala się wysokość stałek opłaty?
4. Kto ustala wysokość opłaty?
5. W jakiej formie ogłasza się jej wysokość?
6. Jaka jest wysokość stałej opłaty w innych miastach, dużych i małych?

Jeszcze raz podkreślam, że nie neguję faktu pobierania opłaty za przedszkole, pod warunkiem, że jej wysokość oraz forma jest ustalona zgodnie z ustawą o systemie oświaty, o samorządzie gminnym i ust. pokrewnymi.Proszę odpowiedzieć na powyższe pytania.
Oczekuję od pana odpowiedzi, lecz jeżeli nie ma pan ochoty na nie odpowiadać, to proszę oszczędzić sobie czasu i nie powielać swoich poprzednich postów.

ODPOWIEDZ