OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ŚNIEŻKA INVEST sp. z o.o.

Tematy, które straciły swoją ważność lub po prostu nie nadają się do ogólnych.
Gość

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ŚNIEŻKA INVEST sp. z o.o.

Post autor: Gość » 2 mar 2009, o 06:48

Dziś o godz. 6.10 doszło do spotkania Pracowników "Śnieżki" z Zarządem firmy. Poniżej oświadczenie Zarządu, oraz wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Świebodzice 02.03.2009 r.


INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW[/b]

Jako nowy wybrany Zarząd spółki, niniejszym informujmy, że z uwagi na trudną sytuację finansową spółki wynikającą z błędów w zarządzaniu spółką, rosnących kosztów działalności spółki, niskiej rentowności, spadających wyników sprzedaży, a także z uwagi na permanentne naruszanie praw osobistych oraz majątkowych jednego ze wspólników oraz konieczność doprowadzenia w dobrze rozumianym „interesie spółki” do pojednania pomiędzy wspólnikami, w dniu 28.02.2009 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zostały podjęte uchwały mające na celu doprowadzenie zarówno do pojednania między wspólnikami oraz do zmiany sposobu zarządzania spółką.
W powyższym celu została zmieniona umowa spółki, a nowo wybrany zarząd spółki ma za zadanie doprowadzić do poprawy sytuacji finansowej spółki oraz wizerunku rynkowego spółki, jak również wizerunku rynkowego sprzedawanych przez spółkę wyrobów. Celem nowego zarządu będzie zdobycie nowych rynków zbytu, zwiększenie produkcji, a tym samym zwiększenie zatrudnienia i poprawa warunków zatrudnienia dotychczasowych pracowników.
Realizacja wytyczonego przez Wspólników celu nastąpi m.in. poprzez zmianę siedziby spółki, przy jednoczesnym pozostawieniu Zakładu produkcyjnego w dotychczasowym miejscu wraz z wszystkimi zatrudnionymi pracownikami.
We wszelkich sprawach związanych z działalnością produkcyjną spółki osobą uprawnioną do podejmowania samodzielnych decyzji będzie Członek Zarządu Jolanta Hauzer.

Prezes Zarządu
Andrzej Kopczyński

ODPOWIEDZ